Διώροφη κατοικία με πισίνα

Διώροφη κατοικία με υπόγειο και πισίνα εντός των ορίων του οικισμού Αγ. Ιωάννη του Δήμου Αγρινίου. Η κατοικία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας να  είναι 285,44 τ.μ. 

Διώροφη κατοικία με υπόγειο

Διώροφη κατοικία με υπόγειο εντός του σχεδίου πόλεως Καμαρούλας του Δήμου Αγρινίου. Η κατοικία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας να  είναι 196,72 τ.μ.

Διώροφη κατοικία με Ισόγειο

Η κατοικία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με το συνολικό εμβαδόν της να  είναι 147,79 τ.μ. Η εφαρμογή του ανεπίχριστου σκυροδέματος  στην δυτική πλευρά του κτιρίου δίνει έμφαση στον μοντέρνο σχεδιασμό.

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο βοηθητικό χώρο εντός του σχεδίου πόλεως Αγρινίου. Το συνολικό εμβαδόν κατοικίας είναι 129,97 τ.μ. στεγάζοντας τετραμελή οικογένεια.

Διώροφη κατοικία με υπόγειο

Η κατοικία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με το συνολικό εμβαδόν της να  είναι 136,54 τ.μ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δημιουργώντας διαφορετικά επίπεδα για την καλύτερη λειτουργία του

Τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις ανεξάρτητες κατοικίες με το εμβαδόν της κάθε κατοικίας να είναι 120,00 τ.μ Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή θωράκιση του κτιρίου με χρήση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης , καθώς επίσης και στην μόνωση δώματος και πυλωτής.      

Βιομηχανικό κτίριο

Ανέγερση νέου Βιομηχανικού κτιρίου για της ανάγκες της εταιρείας «Ανακύκλωση Αγρινίου» το οποίο βρίσκεται εκτός του σχεδίου πόλεως Μεγάλης χώρας του Δήμου Αγρινίου. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 920,00 τ.μ. ενώ προβλέφθηκε και η κατασκευή χώρων γραφείων σε δύο ορόφους.