Υπηρεσίες

Η ομάδα πολιτικών μηχανικών της ΚΔΠ, ενήμεροι με την ισχύουσα νομοθεσία και γνώστες των απαιτήσεων της κάθε εποχής, δίνει ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις σε κάθε φύσης τεχνικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται με συνέπεια και ευθύνη από την αρχή μέχρι και την τελική του μορφή.

 • Έκδοση Άδειας Δόμησης
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Ενισχύσεις κτιρίων
 • Ανακαινίσεις κτιρίων
 • Διακόσμηση χώρων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υποβολή προτάσεων προς ένταξη έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα