Βιομηχανικo κτιριο

Ανέγερση νέου Βιομηχανικού κτιρίου για της ανάγκες της εταιρείας «Ανακύκλωση Αγρινίου» το οποίο βρίσκεται εκτός του σχεδίου πόλεως Μεγάλης χώρας του Δήμου Αγρινίου. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 920,00 τ.μ. ενώ προβλέφθηκε και η κατασκευή χώρων γραφείων σε δύο ορόφους.