Ενεργειακά έργα

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε κατοικία στο Αγρίνιο  . Συνδυασμένη ενεργειακή αναβάθμιση και προστασία από την υγρασία σε υφιστάμενο κτίριο . 

Προστασία υφιστάμενης πλάκας

Προστασία υφιστάμενης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στο Αγρίνιο . Επιπλέον προστασία από την υγρασία με την επικάλυψη με κατάλληλο υλικό.    

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διαμερίσματος στα πλαίσια του προγράμματος «εξ’οικονόμηση κατ’ οίκον» στο Αγρίνιο . Συνδυασμένη ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας με χρήση συστήματος ΖΝΧ.