Η Εταιρεία

 H ΚΔΠ Τεχνική Εταιρεία, έχει σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη κτιριακών έργων. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της και όλων των συνεργατών της, αποτελούν την εγγύηση για την αξιόπιστη ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει. Με πρωτοπόρες ιδέες και λύσεις, από την ποιοτική ομάδα μηχανικών της, παράγει έργα μοναδικής αισθητικής και υψηλής ποιότητας, σεβόμενοι τις επιλογές και τιμώντας την προτίμηση των πελατών της δημιουργώντας διαχρονικές ανθρώπινες σχέσεις.